ANBI

Stichting Literair Theater Branoul is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI). Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Donateurs van culturele ANBI’s hebben vanaf 2012 een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

 • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
 • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Gegevens publiceren
Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

  • Naam: Stichting Literair Theater Branoul
  • RSIN: 83.28.705 Stichting Literair Theater Branoul
  • Bekend bij het publiek onder de naam: ‘Theater Branoul’ of ‘Branoul’
  • Kamer van Koophandel nummer: 41153624
  • Postadres: Maliestraat 12, 2514 CA Den Haag
  • Bezoekadres: Maliestraat 12, 2514 CA Den Haag
  • Doelstelling:
   • Theater Branoul maakt eigen producties in de vorm van theatervoorstellingen gebaseerd op literair bewerkte teksten;
   • Theater Branoul fungeert als opleidingscentrum voor jonge makers door hen te begeleiden bij producties en een podium te bieden in het theater.
   • Theater Branoul ontwikkelt formats waarbinnen schrijvers, dichters en acteurs kunnen optreden;
   • Biedt een podium voor literaire voorstellingen, zowel voor Nederlanders als expats;
   • Biedt een platform waarbinnen schrijvers, dichters en theatermakers elkaar kunnen ontmoeten.
   • Biedt cursussen aan voor basis- en voortgezet onderwijs op het snijvlak van literatuur en theater.

Bestuurlijke informatie en jaarverslagen staan op de pagina Bestuur.