Colofon

Theater Branoul bestaat dankzij de belangeloze inzet van een groot aantal mensen 

Bestuur
Bob Schwarze

Administratieve en organisatorische ondersteuning
Paulien Versluis
Marike van ‘t Hoenderdaal

Website
Raymond van Melzen

Financiële ondersteuning
Nicolette Dijkhoff

Vrijwilligers
Thea Tangel
Annelies Wijkstra
G. Groeneboer
Liesbeth Vrijdaghs
Marike van ‘t Hoenderdaal
Marjan Scheeres