Colofon

Theater Branoul bestaat dankzij de belangeloze inzet van een groot aantal mensen 

Bestuur
Bob Schwarze

Creatieve ondersteuning
Manon Barthels

Administratieve en organisatorische ondersteuning
Paulien Versluis
Marike van ‘t Hoenderdaal

Website
Raymond van Melzen

Financiële ondersteuning
Nicolette Dijkhoff

Kassa team
Annelies Wijkstra
Liesbeth Vrijdaghs
Marjan Scheeres
Thea Tangel
Toke Lindhout
Erik Kloosterhuis
Truus Groeneboer