Veel gestelde vragen Branoul

Waarom sluit Theater Branoul?
Sinds 15 maart 2020 zijn we gesloten omdat alle theaters, restaurants, clubs, etc. gesloten zijn.

Wanneer gaat Theater Branoul weer open?
Vanaf 10 juni gaan we open. Voor ongeveer 14 personen per voorstelling. De informatie verschijnt zo snel mogelijk op de website. Uiteraard zorgen wij er eerst voor dat alles zo geregeld is dat onze bezoekers met een gerust hart naar het theater kunnen komen.

Wat gebeurt er met de voorstellingen van Oblomov?
Op dit moment zijn er geen voorstellingen van Oblomov. Zolang de anderhalve meter regel van kracht blijven, kunnen er slechts 14 tot 17 mensen in de zaal. Dat is onvoldoende om de kosten te dekken voor deze productie. Zodra de regels nog verder worden versoepeld, gaan we een besluit nemen over wat we met de resterende voorstellingen doen.

U heeft kaartjes gereserveerd voor Oblomov, wat gebeurt er met uw kaartjes?
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de resterende voorstellingen gaan plaatsvinden. Zodra we meer informatie hebben, nemen we via e-mail contact met u op.

Worden alle resterende voorstellingen van Oblomov nog wel gespeeld?
Als u een kaartje heeft dan krijgt u de gelegenheid om de voorstelling Oblomov te zien. Dit zal pas gaan gebeuren als de anderhalve meter regels versoepeld worden. Anders kunnen er te weinig mensen in de zaal om de voorstelling rendabel te maken.

Wat kan ik doen met mijn kaartje voor Oblomov?
U kunt 3 dingen doen.

  • U kunt uw geld terugvragen. Voor de duidelijkheid: wij vinden dat u recht heeft op uw geld of een voorstelling. Maar, zoals in meer sectoren het geval is, zal het terugbetalen van gekochte kaarten ook voor Theater Branoul een financiële klap zijn die we niet of nauwelijks te boven kunnen komen.
  • U kunt ook uw kaartje aanhouden voor als de voorstelling wel gespeeld wordt (en dat kan dus even gaan duren) of het omzetten in een tegoedbon voor een andere voorstelling. Als alle mensen met een eerder gekocht kaartje in september het bezoek alsnog inhalen, kost dat Branoul uiteindelijk 50% inkomstenderving in die maand. In het slechtste geval kan dat tot gevolg hebben dat het doek alsnog valt.
  • En u kunt uw kaartje beschouwen als gift. U kunt er echter ook voor kiezen uw oude kaartje als gift te zien en nieuw kaartjes te kopen als de voorstelling weer gaat spelen. Een aantal kaarthouders heeft dit al gedaan.

Hoe kunt u doorgeven welke keuze u heeft gemaakt (waarde van het kaartje als gift zien of een tegoedbon)?
U kunt uw keuze doorgeven via een antwoord op de e-mail die u van ons heeft gekregen of via kassa@branoul.nl. Vermeldt u er dan duidelijk bij welke keuze u maakt.

U heeft een cursus, evenement of training in Theater Branoul. Wat gebeurt daarmee?
Alle activiteiten die niet door Theater Branoul worden geproduceerd, gaan vooralsnog niet door. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Literary Salons en The Hague English Comedy Nights. Deze activiteiten kunnen binnen de beperkingen van de anderhalve meter regel niet kostendekkend worden georganiseerd.

Voor deze activiteiten gelden dezelfde mogelijkheden als voor de kaartjes van Oblomov. U kunt er dus voor kiezen om de prijs van het kaartje als gift te zien.

Waarom komen jullie niet in aanmerking voor een deel van die 300 miljoen subsidie voor de cultuursector?
De 300 miljoen voor de cultuursector is bedoeld om grote culturele instellingen zoals grote musea en theatergezelschappen met een landelijke uitstraling overeind te houden. Theater Branoul is natuurlijk enorm belangrijk, maar voldoet niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen.

Maar er zijn vast wel andere subsidiepotjes?
Nee, vooralsnog is er geen extra ondersteuning voor Branoul. In tegenstelling tot een aantal grote instellingen is Branoul bovendien voor 70% afhankelijk van eigen inkomsten. De klap komt dan ook extra hard aan. Maar with a little help of our friends gaan we het redden!

Ik wil sponsoren, wat moet ik doen?
U kunt ons steunen door een donatie te doen. Alle informatie die u nodig heeft, vind u op de pagina Steun Branoul op onze website.

Als u ons via uw bedrijf wilt sponsoren, dan kunt u contact met ons opnemen via kantoor@branoul.nl. Hetzelfde geldt als u overweegt om een wat groter bedrag aan ons over te maken.

Wat zijn de gevolgen voor Theater Branoul van de sluiting?
Concreet, we hebben geen inkomsten. Dat betekent dat we onze acteurs op dit moment ook niet kunnen betalen. Verder loopt de huur van het pand door. Alles bij elkaar betekent dit wel dat de financiële situatie niet verbetert. Gelukkig konden we dankzij een aantal giften en bijdragen van sponsoren voorlopig even door.

Wat doet Theater Branoul op dit moment?
Wij werken aan alternatieven voor het najaar, zodat we ook bij het in stand houden van de anderhalve meter regel, toch voorstellingen financieel rendabel kunnen maken.

Hoe staat het met het Kunstenplan 2021-2024?
Theater Branoul is een van de instellingen die waarvan de adviescommissie voor het Kunstenplan 2021-2024 vindt dat er geen subsidie aan moet worden toegekend. Uiteraard zijn wij het daar niet mee eens. Wij weten dat Branoul juist nu aantoonbaar de beste papieren heeft om wel gezond de toekomst in te gaan. Dat hebben wij tijdens een intensieve lobby ook laten weten aan de betrokken gemeenteraadsleden. Uiteindelijk zijn wij ervan overtuigd dat zij samen met de wethouder wel het toekomstpotentieel van Theater Branoul in zullen zien en hopen dat ze alsnog een subsidie aan ons toekennen.

Hoe kunt u Theater Branoul helpen in deze moeilijke tijden?
Allereerst kun je Theater Branoul financieel ondersteunen. Voor meer informatie over de verschillende mogelijkheden ga je naar deze pagina .

U kunt natuurlijk ook zelf bepalen hoeveel u wilt storten. U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer. Wij staan in het ANBI-register onder nummer 8328705. Dus uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Als u een kaartje voor Oblomov heeft gekocht, dan kun u er ook voor kiezen om het geld dat u daarvoor heeft betaald niet terug te vragen. Op die steunt u ons door de prijs van het kaartje als gift te beschouwen.

Mocht u nou op een andere manier willen helpen, bijvoorbeeld door ons te helpen bij het vervangen van alle theaterlampen door energiezuinige LED-lampen, neem dan even contact op met kantoor@branoul.nl.

Is het een oplossing om nu alvast kaartjes voor de toekomst te gaan verkopen?
In tegenstelling tot de grote gezelschappen heeft Branoul geen doorlopend productiebudget. Dit moet voor iedere nieuwe productie opnieuw verworven worden. Wij weten dus pas (relatief) kort van tevoren of we de voorstelling kunnen gaan maken. Dus nu kaartjes voor de toekomst verkopen heeft veel weg van het verkopen van gebakken lucht. Wij doen ons uiterste best om zo spoedig mogelijk met alternatieve programmering te komen.

U wilt geen bendelid worden, hoe kunt u Theater Branoul verder steunen?
Er zijn verschillende mogelijkheden om Branoul te steunen. Zo zouden wij het geweldig vinden als we u, nadat we weer open zijn gegaan natuurlijk, weer in ons theater mogen verwelkomen.

Uiteraard hebben we er ook alle begrip voor dat u voorlopig even alle evenementen mijdt. In dat geval zouden wij het zeer waarderen als u de prijs van het kaartje als gift beschouwt en besluit om de €18 niet terug te vragen.

Kan ik ook geld storten?
Uiteraard is iedere gift welkom op rekeningnummer NL95 RABO 0357611446 t.n.v. Stichting Literair Theater Branoul Den Haag. Wellicht ten overvloede: wij staan in het ANBI register onder nummer 8328705. Dus uw giften zijn fiscaal aftrekbaar.

Staat Theater Branoul helemaal stil?
Bij Theater Branoul lopen we over van de ideeën. Het voordeel van stilliggen is dat we nu tijd hebben om een aantal van die ideeën uit te werken. In april heeft Bob Schwarze op Facebook live de Wind in de Wilgen voorgelezen. U kunt alle sessies nu ook via een speciale playlist op YouTube terugkijken. En de afgelopen weken mocht Paul Wouters u tijdens de lunch op Facebook meenemen in de wereld van filosofie in “Branoul Denkt”. Meer over die ontwikkelingen kunt u volgen via onze Facebookpagina en YouTube-kanaal.

Moet ik voor die Facebook Live uitzendingen betalen?
Nee, die uitzendingen zijn gratis. Voor elke uitzending is er een evenement op Facebook. Door op Facebook aan te geven dat u geïnteresseerd bent, zorgt Facebook ervoor dat u een signaal krijgt als we live gaan.

Kan ik die live uitzendingen ook op YouTube of op televisie zien?
Alle live uitzendingen van De Wind in de Wilgen staan in de vorm van een playlist op ons YouTube kanaal. Mocht u een ingang hebben bij een televisiestation dan houden we ons natuurlijk aanbevolen.