Bendeleden gezocht!

Branoul is het enige literaire theater van Nederland en acteert op de grens van literatuur en theater. Van schrijversinterview en literaire voordracht tot volwaardige toneelbewerking. Branoul ontvangt nauwelijks subsidie voor deze hommage aan de literatuur.

Om haar ambities te realiseren zoekt Branoul medeplichtigen, handlangers en consiglières.

Branoul wist begin 2015 een collectief van acteurs en andere kunstenaars aan zich te binden. Deze groep (gedoopt tot de Bende van Branoul) draagt op structurele basis bij aan de programmering en is op alle fronten sparringpartner van de directie. Daarnaast ontwikkelen ze nieuwe programmaformats en kleine voorstellingen onder de vlag van Branoul – onder meer binnen de thematische programmering, zoals de Scandinavische oktober in 2015 – met de mogelijkheid die elders in het land verder te spelen. De Bende van Branoul is ook nauw betrokken bij talentontwikkeling: ze zijn talentscout voor jonge makers en vormen een acteurspool. Daarnaast helpen ze bij de ontwikkeling en uitvoering van creatieve promotiestrategieën.

Deze Bende heeft Medeplichtigen en Handlangers nodig om de plannen die Branoul met hen maakt ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Die uitvoering valt en staat in eerste instantie bij het hebben van voldoende financiële middelen, maar ook bij het aanwenden en koppelen van de verschillende netwerken die onze Medeplichtigen en Handlangers hebben. In het sponsortraject dat het Theater met de Bende voor ogen heeft, willen wij de mensen meer gaan betrekken bij Branoul. Niet alleen geldschieter zijn, maar juist ook een partner die samen met ons de strijd wil aanbinden. Om Branoul weer grootse voorstellingen in een klein theater te laten brengen.

Uw bijdrage komt terecht bij de Stichting Vrienden van Branoul. Deze stichting zorgt ervoor dat uw geld wordt besteed waarvoor het bedoeld is.

MEDEPLICHTIGEN
vanaf €75 per jaar

HANDLANGERS
vanaf €250 per jaar

CONSIGLIÈRES
vanaf €1000 per jaar

Wat is een bende zonder medeplichtigen en handlangers!
Bindt u samen met ons de strijd aan om van Branoul een succes te maken?

Ja, ik steun Branoul!