Salon Branoul – Mystics

  • Readings – David Jentgens (Dutch) (Petrarch, Hildegard von Bingen, Augustine)
  • Music – Mihkel Kerem violin, Hannah Shybayeva piano perform Heino Eller, Arvo Pärt, Ester Mägi and Mihkel Kerem

Een leven van contemplatie, geheime rituelen en spirituele praktijken lagen aan de grondslag van Middeleeuwse Christelijke Mystiek. Het doel was om een dieper begrip te krijgen van, en een dichtere band te smeden met god. Augustinus’s Confessiones plaveide de weg voor Hildegards Liber divinorum operum. In de veertiende eeuw componeerde Petrarca’s sonnetten met veel wereldlijkere thema’s en was als zodanig een voorbode van het humanisme dat de Renaissance inluidde.

Deze Mystieke Salon verbind de Middeleeuwse mystiek met moderne Estse componisten. De traditie van Estse muziek uit de twintigste eeuw grijpt terug naar deze mystieke traditie in bijvoorbeeld het werk van religieus geïnspireerde componisten zoals Arvo Pärt en Ester Mägi. Violist Mihkel Kerem presenteert zijn eigen werk naast dat van Heino Eller die spirituele inspiratie vond in de natuurlijke schoonheid van zijn Estland.

A rich life of contemplation, hidden rituals and spiritual practices were central to medieval Christian mysticism. The goal was to achieve a deeper understanding and closer union with God. Augustine’s Confessions paved the way for these experiences of which Hildegard writes in her Liber divinorum operum. In the 14th century Petrarch’s sonnets focused on worldly-life and was an important precursor for Renaissance humanism. The tradition of 20th century Estonian music connects with these historical facets of mysticism through the work of religiously-inspired composeres like Arvo Pärt and Ester Mägi. Violinist Mihkel Kerem presents his own work alongside the work of Heino Eller who found spiritual inspiration in the natural beauty of his native Estonia.

DATA

Reageer op deze voorstelling