• International

Organisatie
Het Grote Midden Oosten Platform
Theater Branoul

Festival Arabische literatuur

een drie dagen durend festival


1, 2 and 3 December, The Greater Middle East Platform and Theater Branoul will join forces again to show the rich literary traditions of the Middle East. This time as a 3-day-festival with theatre, lectures, films, a panel discussion on translation, an interview with the winner of the International Prize for Arab Fiction (IPAF), the Omani author Zahran Alqasmi and delicious food!

Book tickets for the various events now!

Language: Dutch, English and/or Arabic.

Op 1, 2 en 3 december bundelen Het Grote Midden Oosten Platform en Theater Branoul de krachten weer om de rijke literaire tradities van het grote Midden-Oosten te laten zien. Ditmaal in de vorm van een driedaags festival met toneel, lezingen, films, een panelgesprek over vertalen, een interview met de winnaar van de International Prize for Arab Fiction (de IPAF), de Omaanse auteur Zahran Alqasmi én heerlijk eten!

Boek nu kaarten voor de verschillende evenementen.

Verschillende evenementen zijn in het Nederlands, Engels en/of Arabisch.

Vrijdag 1 december

Screenings of Arab literature adaptations on the big screen.
Verfilmde Arabische literatuur op het grote scherm.

Language Arabic – English subtitels – Engelse ondertiteling
 
The Nightingale’s Prayer (1959)

“The Nightingale’s Prayer” is a mesmerizing film that takes the viewer on an emotional journey through Egypt in the last century. The film is based on the 1934 novel Doaa al-Karwan (دعاء الكروان)(The Call of the Curlew) by Taha Hussein. Taha Hussein was a prominent Egyptian writer and intellectual. He is often considered a pioneer in modern Arabic literature and was known for his deep knowledge of Arabic literary traditions. As a champion of education for all and a reformer of the Arab education system, he placed a strong emphasis on the importance of knowledge and education. His efforts were groundbreaking for Arabic literature and culture, and his legacy continues to be a source of inspiration for many writers and thinkers in the Arab world.
 
Set in the Egyptian countryside, this riveting tale of love and betrayal follows the story of Amna seeking revenge on the engineer who destroyed her family’s honor.
 
A must-see for lovers of compelling storytelling and cinematic splendor.
 
The Nightingale’s Prayer

“The Nightingale’s Prayer” is een betoverende film die de kijker meeneemt op een emotionele reis door het Egypte van de vorige eeuw. De film is gebaseerd op de roman Doaa al-Karwan ( دعاء الكروان)(The Call of the Curlew) van Taha Hussein, uit 1934. Taha Hussein was een prominente Egyptische schrijver en intellectueel. Hij wordt vaak beschouwd als een pionier in de moderne Arabische literatuur en stond bekend om zijn diepe kennis van de Arabische literaire tradities. Als voorvechter van onderwijs voor allen en een hervormer van het Arabische onderwijssysteem, legde hij een sterke nadruk op het belang van kennis en educatie. Zijn inspanningen waren baanbrekend voor de Arabische literatuur en cultuur, en zijn nalatenschap blijft een bron van inspiratie voor vele schrijvers en denkers in de Arabische wereld.

Dit meeslepende verhaal over liefde en verraad, dat zich afspeelt op het Egyptische platteland, volgt het verhaal van Amna die wraak wil nemen op de ingenieur die de eer van haar familie heeft verwoest.

Een must-see voor liefhebbers van meeslepende verhalen en cinematografische pracht.

Lecture by Professor Helge Daniels on the beauty and challenges of translating Arabic literature.

Language: Dutch

Een lezing door professor Helge Daniels over de schoonheid en uitdagingen van het vertalen van Arabische literatuur.

Voertaal: Nederlands

Helge Daniëls studeerde Arabistiek in Antwerpen en verbleef tijdens en na haar studie in diverse landen in het Grote Midden Oosten, ze studeerde o.a. in Jordanië. Daniëls is doctor in de linguïstiek en doceert Arabisch en Arabische literatuur aan de KU Leuven. Naast haar docentschap vertaalt Daniëls ook regelmatig literaire teksten. Momenteel onderzoekt ze de relatie tussen taalvariabiliteit en identiteitsconstructie, waarmee ze bij draagt aan het belang van de Arabische literatuur, en daagt ze literaire vertalers uit.

Panel discussion with Djûke Poppinga, Marianne Dagevos, Jurgen Maas, and Helge Daniels on translating Arabic literature.
Two top translators of Arabic masterpieces, a publisher of Arabic literature translations, and an avid reader of Arabic literature will discuss the importance of translating Arabic literature into Dutch. What drives them to translate Arabic literature into Dutch, and what are the opportunities and challenges?

Language: Dutch

Een panelgesprek met Djûke Poppinga, Marianne Dagevos, Jurgen Maas en Helge Daniels over het vertalen van Arabische literatuur.

Wat vinden vertalers van Arabische meesterwerken, een uitgever van vertalingen en een fervente lezer van Arabische literatuur over het belang van vertalingen van Arabische literatuur naar het Nederlands? Waarom is het belangrijk dat er Arabische literatuur vertaald en wat zijn daarbij de kansen en uitdagingen?

Voertaal: Nederlands

A delicious dinner in the theatre restaurant. Marianne Dagevos will read excerpts from Arabic literature (in Dutch) during dinner. You can already make your reservation.
Een heerlijk diner in het theaterrestaurant. Marianne Dagevos leest tijdens het eten voor uit Arabische literatuur. Reserveer alvast een tafeltje.

A Theatrical Reading by Flora Kenza Nacer directed by Raygin Fullinck. A stage text by Ahmed Masoud about an 80-year-old Palestinian woman, Hajja Souad, who makes shrouds in Gaza.
It is a powerful example of a work that explores the complexities of themes such as intergenerational trauma and offers insights into human resilience.

When Flora Kenza Nacer read the text for the first time, she was immediately captivated by Hajja Souad’s harsh and no-nonsense use of language, which alternates with a deep vulnerability. The realization of the extreme context of the situation grabbed her by the throat.
As a director, Flora Kenza likes to be inspired by characters who disguise themselves in language and dare to be vulnerable at times. At this point, she felt it was more urgent than ever to give voice to this text. Together with Raygin Fullinck, a director who is characterized by physical and human work. Where the characters fight against and with themselves, they look for a way to give a voice to this woman, who is now alive and more urgent than ever. Raygin and Flora Kenza show the power of healing and hope in a world that is exploding.

About the Makers
Flora Kenza Nacer (1995) is a student Theatre Directing  at the Academy of Theatre and Dance in Amsterdam. With her work, she makes room for that which grabs her by the throat in life, living in the existential twilight zone between life, death, waking and dream. With an Algerian father and Dutch mother, Flora Kenza finds herself between two cultures and inner languages, where she searches for a voice that dances beyond borders.
 
Raygin Fullinck (1995) studies Theatre Directing  at the Academy of Theatre and Dance in Amsterdam. With his work, he tries to build bridges between untold and hidden stories that live in our society. His passion for storytelling is the driving force behind his creative journey. Raygin strives to give a voice to the stories that are often overlooked. In doing so, he challenges the audience to embrace new perspectives and reflect on the complexity of the human experience.
 
Language: English
 
 

Een Theatrale lezing door Flora Kenza Nacer onder regie van Raygin Fullinck.

‘The Shroud Maker’ is een toneeltekst van Ahmed Masoud over een 80-jarige Palestijnse vrouw, Hajja Souad, die lijkwaden maakt op de Gaza strook.
Het is een krachtig voorbeeld van een werk dat de complexiteit van thema’s als intergenerationeel trauma onderzoekt en inzicht biedt in menselijke veerkracht.

Toen Flora Kenza Nacer de tekst voor het eerst las was zij meteen gegrepen door het harde en no-nonsense taalgebruik van Hajja Souad, wat zich afwisselt met een diepe kwetsbaarheid. De realisatie van de extreme context van de situatie greep haar de keel. Als regisseur laat Flora Kenza zich graag inspireren door personages die zich verhullen in taal en bij vlagen kwetsbaar durven zijn. Op dit moment vond zij het urgenter dan ooit om deze tekst stem te geven. Samen met Raygin Fullinck, een regisseur die zich kenmerkt door fysiek en menselijk werk. Waar de personages vechten tegen en met zichzelf gaan ze op zoek naar een manier om een stem te geven aan deze vrouw, die nu leeft en urgenter is dan ooit. Zo laten Raygin en Flora Kenza de kracht van heling en hoop doorschemeren in een uit elkaar knallende wereld.

Over de makers
Flora Kenza Nacer (1995) is student theaterregie aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Met haar werk maakt zij ruimte voor dat wat haar in het leven naar de keel grijpt, verkerend in het existentiële schemergebied tussen leven, dood, waak en droom. Met een Algerijnse vader en Nederlandse moeder bevindt Flora Kenza zich tussen twee culturen en innerlijke talen in, waar ze zoekt naar een stem die voorbij de grenzen danst.

Raygin Fullinck (1995) is student theaterregie aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Met zijn werk poogt hij bruggen te slaan tussen onvertelde en verborgen verhalen die in onze maatschappij leven. Zijn passie voor het vertellen van verhalen vormt de drijvende kracht achter zijn creatieve reis. Raygin streeft ernaar om via het theater een stem te geven aan de verhalen die vaak over het hoofd worden gezien. Zo daagt hij het publiek uit om nieuwe perspectieven te omarmen en te reflecteren op de complexiteit van de menselijke ervaring.

Voertaal: Engels

Zaterdag 2 december

Screenings of Arab literature adaptations on the big screen.
Verfilmde Arabische literatuur op het grote scherm.

Language: Arabic –  English subtitels – Engelse ondertiteling

The Thief and the Dogs (1962)

“The Thief & the Dogs,” based on Naguib Mahfouz’s famous novella “El less wal kilab,” is a film partly written by Mahfouz himself. Naguib Mahfouz, considered one of the greatest Egyptian writers, became the first Arab author to receive the Nobel Prize in Literature in 1988. His influence on modern Arabic literature is immense and extends to the Egyptian film world as well.

For this story, Mahfouz was inspired by the life of Mahmoud Amin Soliman, a notorious Egyptian thief. After four years in prison, the young thief Said Mahran returns and seeks revenge against those who betrayed him: his former wife and his former accomplice, who reported him to the police. They are now married and keep his six-year-old daughter away from him, along with his mentor Rauf Ilwan.

“The Thief & the Dogs,”

“The Thief & the Dogs,” is gebaseerd op Naguib Mahfouz’s beroemde novelle “El less wal kilab,” is een film die deels geschreven is door Mahfouz zelf. Naguib Mahfouz, beschouwd als een van de grootste Egyptische schrijvers, werd de eerste Arabische auteur die de Nobelprijs voor Literatuur ontving in 1988. Zijn invloed op de moderne Arabische literatuur is immense en strekt zich ook uit tot de Egyptische filmwereld.

Voor dit verhaal liet Mahfouz zich inspireren door het leven van Mahmoud Amin Soliman, een beruchte Egyptische dief. Na vier jaar gevangenisstraf keert de jonge dief Said Mahran terug en zint op wraak tegen degenen die hem hebben verraden: zijn voormalige vrouw en zijn voormalige handlanger, die hem bij de politie hebben aangegeven. Ze zijn nu getrouwd en houden zijn zesjarige dochter bij hem vandaan, samen met zijn mentor Rauf Ilwan.

De film belicht krachtig sociale ongelijkheid en het klassenconflict door de ogen van een vader en zijn zoon. Chahine’s meesterlijke regie, gecombineerd met uitmuntend acteerwerk, onthult diepgaande spanningen en contrasten in het leven van mensen uit verschillende sociale achtergronden in Egypte. Het is een tijdloze film die de kijker doet nadenken over de menselijke aard en de veerkracht van de samenleving.

Helge Daniels interviews Omani author Zahran Alqasmi. He will discuss his book The Water Diviner, which won last year’s prestigious International Prize for Arab Fiction. This novel revolves around aflaj, a garden irrigation system inseparable from village life in Oman.
The novel tells the story of a water diviner deployed by villages to locate deep groundwater sources. His life has been closely connected to water since birth: his mother drowned, and his father was buried when the roof of one of the water channels—or aflaj—collapsed on him. The diviner himself ends up trapped in a water channel, fighting for his life.

With a brief introduction by the chair of the International Prize for Arab Fiction, Professor Yasir Suleiman.

Language: Arabic, English and Dutch

Zahran Alqasmi zal praten over zijn boek “The Water Diviner”, dat vorig jaar de prestigieuze International Prize for Arab Fiction won. De roman gaat over de aflaj, een landbouwsysteem voor tuinirrigatie dat onlosmakelijk verbonden is met het dorpsleven in Oman.
In de roman wordt het verhaal vertelt van een waterwaarzegger die door de dorpen wordt ingezet om waterbronnen diep in de aarde op te sporen. Sinds zijn geboorte is zijn leven nauw verbonden geweest met water: zijn moeder verdronk en zijn vader werd begraven toen het dak van een van de waterkanalen – of aflaj – op hem instortte. De waarzegger zelf belandt gevangen in een waterkanaal en vecht voor zijn leven.

Met een korte introductie van de voorzitter van de International Prize for Arab Fiction, Professor Yasir Suleiman.

Voertaal Arabisch, Engels en Nederlands

A delicious dinner in the theatre restaurant. You can already make your reservation.

Een heerlijk diner in het theaterrestaurant. Reserveer alvast een tafeltje.

A Theatrical Reading by Flora Kenza Nacer directed by Raygin Fullinck. A stage text by Ahmed Masoud about an 80-year-old Palestinian woman, Hajja Souad, who makes shrouds in Gaza.
It is a powerful example of a work that explores the complexities of themes such as intergenerational trauma and offers insights into human resilience.

When Flora Kenza Nacer read the text for the first time, she was immediately captivated by Hajja Souad’s harsh and no-nonsense use of language, which alternates with a deep vulnerability. The realization of the extreme context of the situation grabbed her by the throat.
As a director, Flora Kenza likes to be inspired by characters who disguise themselves in language and dare to be vulnerable at times. At this point, she felt it was more urgent than ever to give voice to this text. Together with Raygin Fullinck, a director who is characterized by physical and human work. Where the characters fight against and with themselves, they look for a way to give a voice to this woman, who is now alive and more urgent than ever. Raygin and Flora Kenza show the power of healing and hope in a world that is exploding.

About the Makers
Flora Kenza Nacer (1995) is a student Theatre Directing  at the Academy of Theatre and Dance in Amsterdam. With her work, she makes room for that which grabs her by the throat in life, living in the existential twilight zone between life, death, waking and dream. With an Algerian father and Dutch mother, Flora Kenza finds herself between two cultures and inner languages, where she searches for a voice that dances beyond borders.
 
Raygin Fullinck (1995) studies Theatre Directing  at the Academy of Theatre and Dance in Amsterdam. With his work, he tries to build bridges between untold and hidden stories that live in our society. His passion for storytelling is the driving force behind his creative journey. Raygin strives to give a voice to the stories that are often overlooked. In doing so, he challenges the audience to embrace new perspectives and reflect on the complexity of the human experience.
 
Language: English
 
 

Een Theatrale lezing door Flora Kenza Nacer onder regie van Raygin Fullinck.

‘The Shroud Maker’ is een toneeltekst van Ahmed Masoud over een 80-jarige Palestijnse vrouw, Hajja Souad, die lijkwaden maakt op de Gaza strook.
Het is een krachtig voorbeeld van een werk dat de complexiteit van thema’s als intergenerationeel trauma onderzoekt en inzicht biedt in menselijke veerkracht.

Toen Flora Kenza Nacer de tekst voor het eerst las was zij meteen gegrepen door het harde en no-nonsense taalgebruik van Hajja Souad, wat zich afwisselt met een diepe kwetsbaarheid. De realisatie van de extreme context van de situatie greep haar de keel. Als regisseur laat Flora Kenza zich graag inspireren door personages die zich verhullen in taal en bij vlagen kwetsbaar durven zijn. Op dit moment vond zij het urgenter dan ooit om deze tekst stem te geven. Samen met Raygin Fullinck, een regisseur die zich kenmerkt door fysiek en menselijk werk. Waar de personages vechten tegen en met zichzelf gaan ze op zoek naar een manier om een stem te geven aan deze vrouw, die nu leeft en urgenter is dan ooit. Zo laten Raygin en Flora Kenza de kracht van heling en hoop doorschemeren in een uit elkaar knallende wereld.

Over de makers
Flora Kenza Nacer (1995) is student theaterregie aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Met haar werk maakt zij ruimte voor dat wat haar in het leven naar de keel grijpt, verkerend in het existentiële schemergebied tussen leven, dood, waak en droom. Met een Algerijnse vader en Nederlandse moeder bevindt Flora Kenza zich tussen twee culturen en innerlijke talen in, waar ze zoekt naar een stem die voorbij de grenzen danst.

Raygin Fullinck (1995) is student theaterregie aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Met zijn werk poogt hij bruggen te slaan tussen onvertelde en verborgen verhalen die in onze maatschappij leven. Zijn passie voor het vertellen van verhalen vormt de drijvende kracht achter zijn creatieve reis. Raygin streeft ernaar om via het theater een stem te geven aan de verhalen die vaak over het hoofd worden gezien. Zo daagt hij het publiek uit om nieuwe perspectieven te omarmen en te reflecteren op de complexiteit van de menselijke ervaring.

Voertaal: Engels

Zondag 3 december

A delicious lunch in the theatre restaurant. You can already make your reservation.

Een heerlijke lunch in het theaterrestaurant. Reserveer alvast een tafeltje.

A Theatrical Reading by Flora Kenza Nacer directed by Raygin Fullinck. A stage text by Ahmed Masoud about an 80-year-old Palestinian woman, Hajja Souad, who makes shrouds in Gaza.
It is a powerful example of a work that explores the complexities of themes such as intergenerational trauma and offers insights into human resilience.

When Flora Kenza Nacer read the text for the first time, she was immediately captivated by Hajja Souad’s harsh and no-nonsense use of language, which alternates with a deep vulnerability. The realization of the extreme context of the situation grabbed her by the throat.
As a director, Flora Kenza likes to be inspired by characters who disguise themselves in language and dare to be vulnerable at times. At this point, she felt it was more urgent than ever to give voice to this text. Together with Raygin Fullinck, a director who is characterized by physical and human work. Where the characters fight against and with themselves, they look for a way to give a voice to this woman, who is now alive and more urgent than ever. Raygin and Flora Kenza show the power of healing and hope in a world that is exploding.

About the Makers
Flora Kenza Nacer (1995) is a student Theatre Directing  at the Academy of Theatre and Dance in Amsterdam. With her work, she makes room for that which grabs her by the throat in life, living in the existential twilight zone between life, death, waking and dream. With an Algerian father and Dutch mother, Flora Kenza finds herself between two cultures and inner languages, where she searches for a voice that dances beyond borders.
 
Raygin Fullinck (1995) studies Theatre Directing  at the Academy of Theatre and Dance in Amsterdam. With his work, he tries to build bridges between untold and hidden stories that live in our society. His passion for storytelling is the driving force behind his creative journey. Raygin strives to give a voice to the stories that are often overlooked. In doing so, he challenges the audience to embrace new perspectives and reflect on the complexity of the human experience.
 
Language: English
 
 

Een Theatrale lezing door Flora Kenza Nacer onder regie van Raygin Fullinck.

‘The Shroud Maker’ is een toneeltekst van Ahmed Masoud over een 80-jarige Palestijnse vrouw, Hajja Souad, die lijkwaden maakt op de Gaza strook.
Het is een krachtig voorbeeld van een werk dat de complexiteit van thema’s als intergenerationeel trauma onderzoekt en inzicht biedt in menselijke veerkracht.

Toen Flora Kenza Nacer de tekst voor het eerst las was zij meteen gegrepen door het harde en no-nonsense taalgebruik van Hajja Souad, wat zich afwisselt met een diepe kwetsbaarheid. De realisatie van de extreme context van de situatie greep haar de keel. Als regisseur laat Flora Kenza zich graag inspireren door personages die zich verhullen in taal en bij vlagen kwetsbaar durven zijn. Op dit moment vond zij het urgenter dan ooit om deze tekst stem te geven. Samen met Raygin Fullinck, een regisseur die zich kenmerkt door fysiek en menselijk werk. Waar de personages vechten tegen en met zichzelf gaan ze op zoek naar een manier om een stem te geven aan deze vrouw, die nu leeft en urgenter is dan ooit. Zo laten Raygin en Flora Kenza de kracht van heling en hoop doorschemeren in een uit elkaar knallende wereld.

Over de makers
Flora Kenza Nacer (1995) is student theaterregie aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Met haar werk maakt zij ruimte voor dat wat haar in het leven naar de keel grijpt, verkerend in het existentiële schemergebied tussen leven, dood, waak en droom. Met een Algerijnse vader en Nederlandse moeder bevindt Flora Kenza zich tussen twee culturen en innerlijke talen in, waar ze zoekt naar een stem die voorbij de grenzen danst.

Raygin Fullinck (1995) is student theaterregie aan de Academie voor Theater en Dans in Amsterdam. Met zijn werk poogt hij bruggen te slaan tussen onvertelde en verborgen verhalen die in onze maatschappij leven. Zijn passie voor het vertellen van verhalen vormt de drijvende kracht achter zijn creatieve reis. Raygin streeft ernaar om via het theater een stem te geven aan de verhalen die vaak over het hoofd worden gezien. Zo daagt hij het publiek uit om nieuwe perspectieven te omarmen en te reflecteren op de complexiteit van de menselijke ervaring.

Voertaal: Engels

Screenings of Arab literature adaptations on the big screen.

Verfilmde Arabische literatuur op het grote scherm.

Language: Arabic – English subtitels – Engelse ondertiteling

The Yacoubian Building (2006)

The Yacoubian Building (عمارة يعقوبيان ‘Imārat Ya’qūbyān) is a film adaptation of the novel of the same name by Alaa Al Aswany and is set in Cairo. The film is about the lives of the residents and employees of the Yacoubian building. Through these interwoven narratives, the film exposes the different layers of Egyptian society, with themes such as class differences, corruption, political unrest, and personal relationships. The Yacoubian Building acts as a microcosm of Egyptian society, in which the characters struggle with their dreams, desires, and the realities of life in a rapidly changing city.
 
Alaa al Aswany, an Egyptian writer and dentist, is known for his critical literary works that illuminate Egypt’s political and social landscape. “The Yacoubian Building” became a bestseller and later a successful film and TV series. Al Aswany’s novels often explore the deep-rooted problems in Egyptian society, such as corruption, political oppression, and the complexity of human relationships. Through his fearlessness to challenge taboos, Alaa al Aswany has played an important role in bringing difficult issues to discussion in Egypt and was a key participant in the Tahrir Square protests in the days before the fall of Mubarak.
 
The Yacoubian Building
 
The Yacoubian Building ( عمارة يعقوبيان ‘Imārat Ya‘qūbyān) is een verfilming van de gelijknamige roman van Alaa Al Aswany en speelt zich af in Cairo. De film gaat over de levens van de bewoners en werknemers van het Yacoubian-gebouw. Door deze verweven verhalen legt de film de verschillende lagen van de Egyptische samenleving bloot, met thema’s als klassenverschillen, corruptie, politieke onrust en persoonlijke relaties. Het Yacoubian-gebouw fungeert als een microkosmos van de Egyptische maatschappij, waarin de personages worstelen met hun dromen, verlangens en de realiteit van het leven in een snel veranderende stad.

Alaa al Aswany, een Egyptische schrijver en tandarts, staat bekend om zijn kritische literaire werken die het politieke en sociale landschap van Egypte belichten. “The Yacoubian Building” werd een bestseller en later ook een succesvolle film en tv-serie. Al Aswany’s romans verkennen vaak de diepgewortelde problemen in de Egyptische maatschappij, zoals corruptie, politieke onderdrukking en de complexiteit van menselijke relaties. Door zijn onverschrokkenheid om taboes aan te snijden, heeft Alaa al Aswany een belangrijke rol gespeeld in het bespreekbaar maken van moeilijke onderwerpen in Egypte en hij was een belangrijke deelnemer van de protesten op het Tahrirplein in de dagen voor de val van Mubarak.

TICKETS

Boek op Doek
vr 1 dec 2023 13:00
Lezing Helge Daniels
vr 1 dec 2023 15:00
Panelgesprek
vr 1 dec 2023 17:00
Diner
vr 1 dec 2023 18:00
The Shroud Maker
vr 1 dec 2023 20:00
Boek op Doek
za 2 dec 2023 13:00
Interview Zahran Alqasmi
za 2 dec 2023 15:30
Diner
za 2 dec 2023 18:00
The Shroud Maker
za 2 dec 2023 20:00
Lunch
zo 3 dec 2023 12:00
The Shroud Maker
zo 3 dec 2023 14:00
Boek op Doek
zo 3 dec 2023 16:00