Over Branoul

“Branoul ademt de sfeer
van de kleine theaters
in Parijs en Berlijn”

Branoul is intiem, is thuiskomen, is deelgenoot zijn van wat er op het toneel gebeurt.

Het is dicht op de huid van de acteur zitten en na afloop een glas wijn met hem drinken. Of het nu een jong aanstormend talent is of een acteur van naam en faam.

En: Branoul geeft de toeschouwer het gevoel: ”Er wordt iets speciaal voor mij gedaan.”

Grootse voorstellingen in een klein (Haags) theater

In een wereld waar iedereen hapklare brokken krijgt gepresenteerd, willen wij het publiek meenemen in de verbeelding, de eigen fantasie, in de wondere wereld van woorden.

Dat doen we door het theater terug te brengen naar de kern, het woord centraal te stellen en het beeld bijzaak te laten zijn. Die woorden vinden we in een onuitputtelijke bron van fantastische romans die bewerkt worden tot toneelvoorstellingen, waarin het publiek mee op reis genomen wordt in zijn verbeelding.

En doordat de ruimte in ons hoofd vele malen groter is dan de grootste zaal, kan Branoul grootse voorstellingen brengen in de intimiteit van een klein theater.

Branoul opereert op het snijvlak van literatuur en theater. Van Schrijversinterview tot volwaardige toneelbewerking. Er worden geen boeken voorgelezen. Er worden wel boeken verbeeld. Het theater heeft namelijk grote expertise opgebouwd met het bewerken van romans naar toneelvoorstellingen van hoge kwaliteit. Zonder pretentieus te worden. Het koestert het kleine onbekende, maar schuwt de grote meesterwerken niet en weet deze toegankelijk te maken voor ieder publiek.

Er wordt ook ruimte geboden voor de ontwikkeling van nieuwe programmaformats. En voor jonge makers, die in de veilige omgeving van dit intieme theater vaak hun eerste schreden zetten in het Haagse Culturele veld. Branoul biedt begeleiding bij bewerking en regie.

De Bende van Branoul

De Bende van Branoul is een groep mensen die op structurele basis bijdragen aan het programma en op alle fronten sparringpartner is van de directie. Daarnaast ontwikkelt De Bende nieuwe programmaformats en kleine voorstellingen onder de vlag van Branoul met de mogelijkheid die elders in het land verder te spelen. De Bende van Branoul is ook nauw betrokken bij talentontwikkeling: de acteurs zijn talentscout voor jonge makers en vormen een acteurspool. Daarnaast helpen ze bij de ontwikkeling en uitvoering van creatieve promotiestrategieën.

Manon Barthels

Manon Barthels is sinds 2005 verbonden aan Theater Branoul en heeft zich ontwikkeld tot een specialist in het bewerken van literair materiaal naar toneel. Zij is verantwoordelijk voor de Branoulproducties die ieder seizoen weer voor een aangename verrassing zorgen: Couperus, Dostojevski, Tolstoj, Möring, Baricco, Svevo, van grote meesterwerken tot kleine parels, Manon schrijft en regisseert het allemaal. Zij is zonder meer het kloppende hart van het theater

Bob Schwarze

Bob Schwarze speelde onder andere bij het Nationale Toneel en Toneelgroep de Appel en is daarnaast, samen met Manon Barthels, hart en ziel van Theater Branoul, waar hij veel van zijn beste voorstellingen maakte onder regie van Manon. In 2005 ontving hij de Arlecchino voor zijn als Michel Dzjerzinsky in Elementaire Deeltjes (regie Johan Doesburg) bij het Nationale Toneel.

Bob is ook een veel geziene gast in tv-series en film. Voor zijn rol in Supernova (regie Tamar van den Dop) werd hij genomineerd voor een Gouden Kalf.

Sijtze van der Meer

Sijtze van der Meer studeerde in 1999 af aan de Mimeschool Amsterdam. Daarna studeerde hij nog twee jaar aan de Toneelschool Amsterdam. Na zijn afstuderen speelde Sijtze diverse rollen bij onder andere Het Vervolg, Theatergroep De Kern en Toneelgroep De Appel en hij was vast verbonden aan Theatergroep Würz. Vanaf 2009 is Sijtze lid van de bende van Branoul.

Remco Melles

Remco Melles studeerde in 1988 af als Docent Drama aan de Toneelacademie Maastricht. Werkte als acteur o.a. bij NNT, Oostpool, Het Zuidelijk Toneel, Kwatta en NTjong. Ook te zien geweest op festivals zoals Oerol, Over ’t IJ en Theater a/d Werff. TV-gastrollen in oa.: Flikken Maastricht, Celblok H, Divorce, Popoz, Heer en Meester e.a.

Roeland Drost

Roeland Drost studeerde klassiek piano aan het Arnhems conservatorium en acteren aan acteursopleiding de Trap. Speelt ook accordeon, percussie, bluesharp en zo nog wat loslopende instrumenten. Hij speelde in 2 producties van Toneelgroep de Appel: De Storm en de Goede mens van Sezuan, was muzikant in de reprise van Stad bij Nacht door dansgroep Hans Hof ensemble. Meer recent regisseert en speelt hij in eigen muziektheaterproducties o.m. Het Wonder van Jero, Woeste Grond en Transcending Chopin met jazztrio Stark Linnemann en schrijft muziek voor o.m. familievoorstellingen van jeugdtheaterschool Rabarber. Roeland is daarnaast stem- en presentatietrainer en heeft een eigen pianopraktijk.

Raymond van Melzen

Raymond van Melzen is ontwikkelaar in het Hagaziekenhuis en daarnaast part-time muzikant en audio-engineer. Hij is sinds 2016 verbonden aan Theater Branoul als vrijwilliger en draagt zorg voor de website, de technische ondersteuning van het ticketingsysteem TRS/Ovatic en maakt muziek en video-decors voor Branoulproducties.

Paulien Versluis

Na haar studie Kunst- en Cultuurwetenschappen heeft Paulien onder andere gewerkt bij Holland Dance Festival en Jeugdtheater Het Blauwe Huis. Nadat ze in 2017 haar verjaardag vierde in Branoul is ze nooit meer weggegaan. Behalve gastvrouw is ze sinds 2022 in dienst bij Branoul en zorgt ze onder andere voor de marketing/communicatie en verhuurcoördinatie.

VACATURES

Theater Branoul zoekt twee leden Raad van Toezicht
Vacature voor onbezoldigde functie — Sluitingsdatum 1 september 2023

voor 4 vergaderingen per jaar.

Theater Branoul
Theater Branoul is het kleinste en het oudste literaire theater van Nederland. Het onderscheidt zich doordat het een producerend theater is. Schrijvers en externe bespelers worden nog altijd geprogrammeerd, maar het zwaartepunt in de programmering ligt bij de eigen Branoulproducties. Er is grote expertise opgebouwd in het bewerken van literatuur naar toneel en de voorstellingen zijn dan ook van hoge kwaliteit. Kleine parels en grote meesterwerken. Branoul is een unieke plek in het centrum van Den Haag waar kleinschalige bijzondere producties het licht zien.

Afgelopen jaar is de organisatie geprofessionaliseerd. Een belangrijke stap hierin is ook het opnieuw vormgeven van de Raad van Toezicht.

Branoul ontvangt meerjarige subsidie van de Gemeente Den Haag voor de periode 2021-2024. De directie bestaat uit Algemeen directeur Bob Schwarze en Zakelijk leider Janko Duinker. Manon Barthels is artistiek verantwoordelijk voor de Branoul Producties.

De vacature
Wij zijn op zoek naar twee leden voor onze Raad van Toezicht die ten minste beschikken over één -en het liefst meerdere- van de volgende kwaliteiten:

  • een relevant netwerk in Den Haag e.o.
  • een relevant netwerk in culturele sector
  • een relevant netwerk in de lokale of landelijke politiek
  • met een artistiek inhoudelijk profiel
  • met literair profiel

Vanwege de ontwikkeling waarin de stichting momenteel zit, zijn we op zoek naar een enthousiaste en voortvarende toezichthouders die zin hebben om de toekomst van ons theater mede vorm te geven.
Branoul streeft naar een divers raad waarin alle leeftijden, genders en culturele achtergronden gerepresenteerd zijn. We zijn op zoek naar leden die een ander geluid kunnen laten horen. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht nodigen we nadrukkelijk kandidaatleden in de leeftijdsgroep 25-35 en 35-45 jaar en geïnteresseerden met een meervoudige culturele achtergrond uit om zich aan te melden.
Natuurlijk volgen de leden van de raad van toezicht de aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit en Inclusie alsmede de Code voor Fair Practice. En kunnen de leden kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming zonder tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling.

Raad van Toezicht Branoul
De RvT bewaakt de doelstellingen van de organisatie en is belast met toezicht op de algemene gang van zaken en het door de directie gevoerde beleid. Gezien de groei van de organisatie, de ambities van het theater voor het nieuwe kunstenplan en de uitdagingen die daar liggen, wil Branoul de Raad uitbreiden tot 4 of 5 leden.
De Raad heeft een proactieve en constructieve houding en houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de stichting. Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie en toont zich betrokken bij Branoul door eigen kennis en netwerk in te zetten.

In de regel wordt vier keer per jaar vergaderd. Er is een rooster van aftreden met een benoemingstermijn van drie jaar, met de mogelijkheid tot herbenoeming. Kandidaten voor de Raad van Toezicht beschikken over bestuurlijke ervaring, hebben affiniteit met culturele sector, een relevant netwerk en zijn op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de kunst- en cultuurwereld.

Het betreft een onbezoldigde functie. Leden van de RvT kunnen hun onkosten declareren en krijgen in ieder geval gratis toegang tot de eigen Branoulproducties.

Interesse?
Meer informatie over de Raad van Toezicht en Theater Branoul is op te vragen bij Janko Duinker (zakelijk leider) via 06 5125 8475 of onderstaand emailadres.
Reactie en cv ontvangen wij graag vóór 1 september 2023 via j.duinker@branoul.nl