Bran Remie

PRODUCTIES

Bran Remie studeerde van 2010 tot 2014 Wijsbegeerte aan de UvA en daarna aan de Theaterschool De Trap van 2012 tot 2016.

Hij speelde op meerdere festivals (zoals Wijsgerig Festival Drift en De Parade Amsterdam), in theaters (Frascati en Crea) en voerde met vrienden zelfgeschreven stukken op.